CHI BỘ ĐẢNG FEROLI ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẤY KHEN TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023

05-01-2024, 11:33 am
Chiều ngày 04/01/2024, tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước huyện Thanh Trì. Chi bộ công ty cổ phần Feroli Việt Nam đã vinh dự được trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023

 (Bà Bùi Thị Mai  - Trưởng phòng Quản trị, đại diện cho Feroli Việt Nam đi nhận giấy khen)

Từ những ngày đầu thành lập, Feroli Việt Nam xác định, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với xây dựng tổ chức Đảng. Lấy tổ chức Đảng làm nòng cốt, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2010, có tổ chức Đảng từ năm 2014. Công ty cổ phần Feroli Việt Nam nói chung và Tổng Giám Đốc Đỗ Minh Thái - đồng thời cũng là bí thư chi bộ Feroli Việt Nam nói riêng, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến cho nền kinh tế nước nhà, góp phần phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Dù vừa trải qua một năm đầy khó khăn, cam go và thách thức. Nhưng với nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ, Chi bộ Đảng Feroli Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra và vinh dự được Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước huyện Thanh Trì, trao tặng danh hiệu “Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Vinh dự hơn nữa, đồng chí Bí thư chi bộ Đỗ Minh Thái cũng nhận được danh hiệu “Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. Thành tích này không chỉ là một thành công cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả công ty.

Ba năm liên tiếp đạt danh hiệu tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là niềm vui cũng như niềm tự hào của toàn thể CBCNV công ty.

Đây nguồn động lực để Feroli Việt Nam tiếp tục phát triển, và hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ, phát triển xây dựng tổ chức Đảng song hành với phát triển kinh tế, tạo môi trường làm việc năng động, chăm lo đời sống cho CBCNV công ty, mang đến những sản phẩm với chất lượng, dịch vụ cao cho khách hàng.

© Copyright 2020 Ferolivietnam, All rights reserved.