Hướng dẫn thanh toán

Hình thức thanh toán

FEROLIVIỆT NAM thực hiện 2 hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt: Trường hợp khu vực nội thành Hà Nội

Khách hàng đặt hàng sau đó FEOLI VIỆT NAM chuyển hàng tới tận tay cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

  1. Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng: Trường hợp khu vực ngoại thành

Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng. FEROLI VIỆT NAM chuyển hàng tới cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận hàng sẽ xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

© Copyright 2020 Ferolivietnam, All rights reserved.